Generalforsamling, fredag den 4. marts 2022

Generalforsamling, fredag den 4. marts 2022

14-02-2022


 Indkaldelse er sendt ud på mail. 

Husk tilmelding af hensyn til forplejning.